Nuevos profesores investigadores

Profesores categorizados favorablemente como Profesores Investigadores…

Aprobados proyectos de investigación

La Comisión Asesora de Investigación de la Universidad Metropolitana…